Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2023

Hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp

11-06-2023 13:37:52 GMT+7
|

Hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp

Hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong việc khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý bảo vệ rừng cũng như quản lý doanh nghiệp thuê rừng như:

Diện tích rừng phân bố không tập trung; dân cư sống đan xen trong rừng, gần rừng. Một số hộ dân sinh sống và sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp chưa được thống kê đầy đủ, ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng.

Mỗi dự án thuê rừng có nhiều thông tin có liên quan trong khi chưa có phần mềm chuyên dụng để quản lý, theo dõi và cập nhật thường xuyên các thông tin quản lý ngành lâm nghiệp.

Công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý vi phạm, cưỡng chế giải tỏa trong lĩnh vực quản lý đất đai còn chậm. Tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm đất lâm nghiệp sau giải tỏa vẫn còn xảy ra nhưng còn chậm được phát hiện và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật….

VNPT Lâm Đồng đã nghiên cứu phát triển hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp để hỗ trợ công tác quản lý, theo dõi, cập nhật chính xác và kịp thời dữ liệu về diễn biến tài nguyên rừng; quản lý đất lâm nghiệp; quản lý doanh nghiệp thuê rừng; quản lý xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp bao gồm tối thiểu các phân hệ chính yếu sau:

 1. Phân hệ quản lý cây xanh, gồm các chức năng:
 • Chức năng quản lý đơn vị
 • Chức năng kế hoạch trồng cây
 • Chức năng báo cáo tiến độ trồng cây
 • Chức năng thống kê - báo cáo
 1. Phân hệ Quản lý doanh nghiệp thuê rừng, gồm các chức năng:
 • Chức năng quản lý loại rừng
 • Chức năng quản lý hiện trạng rừng
 • Chức năng quản lý doanh nghiệp thuê rừng
 • Chức năng quản lý giấy chứng nhận đầu tư
 • Chức năng quản lý nguồn gốc chủ rừng
 • Chức năng quản lý hợp đồng thuê rừng
 • Chức năng quản lý biến động
 • Chức năng quản lý bồi thường
 • Chức năng quản lý thông tin thuê đất
 • Chức năng quản lý bản vẽ GIS
 • Chức năng thống kê-báo cáo
 1. Phân hệ quản lý hồ sơ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, gồm các chức năng:
 • Chức năng quản lý Hồ sơ vi phạm (đảm bảo đầy đủ các thông tin cần có của 01 hổ sơ vi phạm)
 • Chức năng quản lý Biên bản VPHC ((Biên bản VPHC phải đảm bảo các thông tin về thời gian lập, hành vi vi phạm và đối tượng vi phạm (một biên bản vi phạm hành chính có thể có nhiều đối tượng vi phạm))
 • Chức năng quản lý Quyết định xử lý  (Các quyết định xử lý được cập nhập theo từng hướng xử lý của hồ sơ)
 • Chức năng quản lý Cơ quan ((Quản lý danh mục các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm, mối liên kết giữa các cơ quan theo từng địa phương (các hạt Kiểm lâm với chính quyền địa phương); chuyên ngành (các hạt Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm) và các cơ quan khác (công an, quân đội,..))
 • Chức năng quản lý Chủ rừng (Quản lý danh mục các đơn vị chủ rừng trên địa bàn toàn tỉnh; gồm: đơn vị chủ rừng nhà nước, doanh nghiệp thuê đất, thuê rừng; hộ gia đình; cộng đồng dân cư và chủ rừng khác; mối liên hệ giữa chủ các đơn vị chủ rừng theo các hạt Kiểm lâm, địa phương; có phân cấp cho người sử dụng cập nhật các đơn vị chủ rừng chưa có theo danh mục)
 • Chức năng quản lý Đối tượng vi phạm (Quản lý đầy đủ thông tin đối tượng vi phạm theo từng hồ sơ vi phạm và hành vi, mục đích phục vụ cho công tác tra cứu thông tin tái phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh)
 • Chức năng quản lý Điều khoản vi phạm ((Thống kê cụ thể các hành vi vi phạm trong lĩnh lâm nghiệp theo các điều khoản được quy định cụ thể tại Nghị định số 35/2019/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 07/2022/NĐ-CP); có thể điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung khi Nghị định xử phạt hiện hành bị sửa đổi, bổ sung hoặc bị thay thế bằng Nghị định khác))
 • Chức năng quản lý Biện pháp khắc phục hậu quả (Thống kê cụ thể các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp theo quy định hiện hành; có thể sửa đổi, bổ sung khi các biện pháp khắc phục hậu quả bị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế)
 • Chức năng thống kê, báo cáo (Phải đảm bảo thống kê chính xác, đầy đủ và nhanh chóng, có thể lọc thông tin báo cáo theo những yêu cầu nhất định của người sử dụng)
 1. Phân hệ quản trị hệ thống, gồm các chức năng:
 • Chức năng quản lý người dùng
 • Chức năng quản lý nhóm người dùng
 • Chức năng thực hiện kiểm tra xác thực và phân quyền
 • Chức năng quản lý lưu vết

Giá bán gói cơ bản Hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp là hai tỷ đồng ((đã bao gồm thuế, phí (nếu có) và chưa bao gồm chi phí hạ tầng kỹ thuật để triển khai hệ thống phần mềm)). Gói nâng cao tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể của quý khách hàng trên cơ sở thỏa thuận.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Viễn thông Lâm Đồng – Trung tâm Công nghệ thông tin

08 Trần Phú, phường 3, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 02633. 579579

 

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp
Báo hỏng máy