Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2023

Ưu đãi cực khủng -Quét bay Hóa đơn

11-14-2023 09:39:42 GMT+7
|

Ưu đãi cực khủng -Quét bay Hóa đơn

Tên chương trình: Ưu đãi cực khủng -Quét bay Hóa đơn
Thời gian triển khai: 10/11/2023 –31/12/2023
Đối tượng và phạm vi: Khách hàng có tài khoản VNPT Money (ví VNPT Pay định danh và liên kết ngân hàng hoặc tài khoản Mobile Money định danh thông tin theo quy định) và chưa từng thanh toán Hóa đơn viễn thông qua VNPT Money trong khoảng thời gian 03 tháng trước khi diễn ra chương trình, đồng thời, trong thời gian diễn ra CTKM, khách hàng thực hiện đăng nhập thành công qua VNPT Money.-Lưu ý: Khách hàng từng thanh toán Hóa đơn viễn thông trong khoảng thời gian từ 09/08/2023 –09/11/2023 không được áp dụng cho chương trình này-Hình thức khuyến mại: Khách hàng được nhận voucher 50% (tối đa 20.000đ/giao dịch) khi khách hàng thỏa mãn điều kiện tại mục 3.
Khách hàng có thể sử dụng voucher trên để hỗ trợ giảm trừ khi:+Thanh toán giao dịch đầu tiên cho hóa đơn dịch vụVNPT, tại các mục: mục Hóa đơn viễn thông và mục Đơn hàng VNPT;
+Thanh toán cho chính mình (*);
+Thanh toán bằng nguồn tiền ví VNPT Pay hoặc nguồn tiền Mobile Money qua VNPT Money (**).(*) Thanh toán cho chính mình: Sốtài khoản VNPT Money thanh toán tại mục Hóa đơn viễn thông và mục Đơn hàng VNPT phải trùng khớp với số điện thoại liên hệ gắn với mã thanh toán/mã đơn hàng.(**) Không áp dụng cho các giao dịch thanh toán tự động

Tin mới hơn
Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp
Báo hỏng máy