Thứ tư, ngày 22 tháng 09 năm 2021

VNPT Lâm Đồng hợp tác với Hội Nông dân tỉnh

07-01-2015 09:21:21 GMT+7
|

Ngày 06/01/2011, VNPT Lâm Đồng và Hội Nông dân tỉnh đã ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ viễn thông và ứng dụng CNTT tại khu vực nông thôn tỉnh Lâm Đồng.

Đây là một hoạt động có ý nghĩa, góp phần thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá”.
 

Theo thỏa thuận, Hội Nông dân tỉnh và VNPT Lâm Đồng sẽ cùng thực hiện các hoạt động phối hợp nhằm đẩy mạnh việc truyền thông, quảng bá thương hiệu và sản phẩm, dịch vụ VT-CNTT của VNPT gắn với việc thực hiện một số hoạt động vì cộng đồng, vì nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phổ cập tin học, các dịch vụ VT-CNTT tới nông dân; thông qua các sản phẩm, dịch vụ của VNPT, giúp nông dân có điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận với thông tin về đời sống, thị trường và KT-XH...
 

Trong những năm qua, chính sách đầu tư, phát triển hạ tầng mạng lưới VT-CNTT tại khu vực nông thôn đã được VNPT Lâm Đồng tích cực triển khai và đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lâm Đồng, góp phần tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới.

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp
Báo hỏng máy