Thứ tư, ngày 22 tháng 09 năm 2021

Lâm Đồng và VNPT hợp tác chiến lược về viễn thông-CNTT

07-01-2015 09:29:09 GMT+7
|

Sáng 22-10, VNPT Lâm Đồng cho biết, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và tỉnh Lâm Đồng vừa ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông, công nghệ thông tin (CNTT), giai đoạn 2014-2020, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, cải cách hành chính địa phương.

Chương trình hợp tác được triển khai trên ba lĩnh vực: xây dựng hạ tầng viễn thông, CNTT và truyền thông, đáp ứng nhu cầu triển khai xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Lâm Đồng; ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý điều hành và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trên lĩnh vực này.

Theo đó, VNPT hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng khảo sát, đánh giá tổng thể hiện trạng, nhu cầu về hạ tầng mạng truyền số liệu trong cơ quan quản lý nhà nước, nhu cầu lưu trữ dữ liệu để lập kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng viễn thông, CNTT; tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ, các chương trình ứng dụng CNTT trong công tác điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các đơn vị thuộc tỉnh Lâm Đồng theo kiến trúc nền tảng thống nhất, bảo đảm kết nối với các ứng dụng chuyên ngành do Chính phủ triển khai…
MAI VĂN BẢO

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp
Báo hỏng máy