Thứ sáu, ngày 30 tháng 07 năm 2021

1. Bảng giá cước áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp hòa mạng mới

Nội Dung

9 tháng

18 tháng

33 tháng

48 tháng

Cước DV VNPT – CA

999.000

1.798.000

1.998.000

2.498.000

Thuế GTGT (10%)

99.900

179.800

199.800

249.800

Cước phí token

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Tổng cộng sau thuế

1.098.900

1.977.800

2.197.800

2.747.800

2. Bảng giá cước áp dụng cho đối tượng khách hàng cơ quan nhà nước, sở ban ngành

Nội Dung

1 năm

2 năm

3 năm

4 năm

Cước DV VNPT – CA

Sử dụng khóa có độ dài 1024

620.000

910.000

1.200.000

1.500.000

Thuế GTGT (10%)

62.000

91.000

120.000

150.000

Cước phí token

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Tổng cộng sau thuế

682.000

1.001.000

1.320.000

1.650.000

 

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp
Báo hỏng máy