Thứ sáu, ngày 24 tháng 05 năm 2024

VNPT Lâm Đồng đã xây dựng trang thông tin điện tử cấp xã nhằm góp phần tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quảng bá các sản phẩm Ocop của địa phương trên mạng Internet.

 

Trên cơ sở quyết định 1127/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2022 của Bộ Thông Tin Truyền Thông về Công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin truyền thông của Bộ tiêu chí Quốc Gia về xã Nông Thôn mới và Bộ chỉ tiêu quốc gia về nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 phục vụ công tác quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp xã,

VNPT Lâm Đồng đã xây dựng trang thông tin điện tử cấp xã nhằm góp phần tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quảng bá các sản phẩm Ocop của địa phương trên mạng Internet.

Trang thông tin điện tử cấp xã bao gồm tối thiểu các chuyên mục thông tin:

  • Giới thiệu đơn vị hành chính cấp xã, bộ máy tổ chức, bản đồ địa giới hành chính, thông tin danh bạ.
  • Thông tin hệ thống chính trị: Đảng, Chính quyền, Đoàn thể.
  • Tin tức tại địa phương: Tin hoạt động, thông báo, các sự kiện …
  • Thông tin tuyên tuyền phổ biến pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
  • Mục thông tin dành cho nhà nông: Sổ tay khoa học kỹ thuật, kiến thức chăn nuôi, kiến thức trồng trọt, giá nông sản…
  • Mục lịch công tác lãnh đạo xã
  • Dịch vụ hành chính công
  • Văn bản chỉ đạo điều hành, văn bản qui phạm pháp luật….

Giá bán gói cơ bản trang thông tin điện tử cấp xã là 35 triệu đồng trên một xã (đã bao gồm chi phí hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật để cài đặt website trong 3 năm, không bao gồm chi phí đăng ký và duy trì tên miền). Gói nâng cao tùy chỉnh theo yêu cầu của xã theo thỏa thuận.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Viễn thông Lâm Đồng – Trung tâm Công nghệ thông tin

08 Trần Phú, phường 3, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 02633. 579579



 

 

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp
Báo hỏng máy