Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024

1.Thông báo không làm phiền

Nếu quý khách không muốn bị làm phiền bởi những cuộc điện thoại gọi đến số máy điện thoại của mình, hãy sử dụng dịch vụ "Thông báo không làm phiền".

Khi quý khách kích hoạt cài đặt dịch vụ “Thông báo không làm phiền” nếu ai đó gọi đến máy cuả quý khách, họ sẽ được nghe âm báo không làm phiền.

Kích hoạt dịch vụ   * 23 #

Huỷ cài đặt            # 23 #

Cước phí:

 • Cước đăng ký: 5.000 đồng (Đã có thuế GTGT)
 • Cước sử dụng: không thu

2. Quay số tắt

Sử dụng dịch vụ này quý khách có thể quay số rút gọn (chỉ quay 1 số) thay vì phải quay đầy đủ số của thuê bao bị gọi. Dịch vụ này rất tiện lợi trong trường hợp quý khách thường gọi những số điện thọai có nhiều chữ số, thao tác gọi số nhanh, tiết kiệm thời gian bấm số và tránh được tình trạng bấm nhầm số.

Sau khi đăng ký với bưu điện quý khách thực hiện trên máy điện thoại của mình:

            Cài dịch vụ:  * 51 * A * SĐT #

Hủy dịch vụ:  # 51 #

Hủy số tắt:    # 51 * A #

Kiểm tra số tắt có tồn tại không:  * # 51 * A #

Kiểm tra dịch vụ có tồn tại không:  * # 51  #

Sau đó, để quay số gọi đi , quý khách chỉ  cần ấn: * * A

Với: A là số tắt được đưa vào ( gồm 1 con số từ 0 đến 9 )

SĐT là số điện thoại đầy đủ mà Quý khách cần gọi.

Cước phí:

 • Cước đăng ký: Không thu
 • Cước sử dụng: 5.000 đồng/ tháng (Đã có thuế GTGT)

3. Báo chuông hẹn giờ hay báo thức tự động

Sử dụng dịch vụ này máy điện thoại của quý khách sẽ phát chuông vào đúng thời gian quý khách cài đặt trước và sẽ có lời thông báo kèm theo.

Quý khách không cần đăng ký tại bưu điện chỉ cần cài đặt trên máy điện thoại của mình. 

Báo thức trong ngày:

      Cài dịch vụ:  * 55 * GGPP#.

      Hủy dịch vụ:  # 55 #.

      Kiểm tra lại giờ báo thức đã chính xác chưa: * # 55 * GGPP #.

      Kiểm tra dịch vụ có tồn tại không: * # 55 #.

Báo thức hằng ngày:

      Cài dịch vụ: * 45 * GGPP * AA #

      Hủy dịch vụ: # 45 #

      Kiểm tra giờ báo thức: * # 45 * GGPP #

      Kiểm tra dịch vụ có tồn tại không: * # 45 #

      Trong đó:   GG: 2 con số chỉ giờ ( từ 00…23 )

                         PP: 2 con số chỉ phút ( từ 00...59 )

                         AA: 2 con số chỉ ngày ( từ 01…99 )

Cước phí:

 • Cước đăng ký: Không thu
 • Cước sử dụng: 500 đồng/ lần thao tác cài đặt. (Đã có thuế GTGT)


4. Thông báo vắng nhà

Quý khách đăng ký sử dụng dịch vụ này có thể tự thao tác kích hoạt hoặc hủy bỏ dịch vụ thông báo vắng nhà. Trong thời gian dịch vụ được kích hoạt người gọi đến được nghe thông báo vắng nhà.

Cài đặt dịch vụ:  * 26 #

Xóa bỏ dịch vụ::  # 26 #

 Cước phí:

 • Cước đăng ký: 5.000 đồng (Đã có thuế GTGT)
 • Cước sử dụng: không thu


5. Chuyển hướng cuộc gọi 

Dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi giúp quý khách chuyển các cuộc gọi đến số máy điện thoại của mình sang máy điện thoại khác đã được cài đặt trước.

Dịch vụ này rất tiện lợi khi quý khách thường xuyên đi vắng hoặc khi quý khách làm việc ở nhiều nơi có thể chuyển cuộc gọi đến nơi mình hiện đang làm việc.  

Có thể lựa chọn các hình thức chuyển cuộc gọi sau:

a - Chuyển cuộc gọi đến khi máy đang bận:

Khi máy đang bận, các cuộc gọi đến sẽ được chuyển vào một số điện thoại khác đã được thuê bao cài đặt  trước. Khi máy không bận, có thể liên lạc bình thường.

     Khởi động dịch vụ       * 67 * SĐT #

     Hủy bỏ dịch vụ       # 67 #

     Kiểm tra dịch vụ có tồn tại không       * # 67 #

     Kiểm tra số điện thoại chuyển hướng có tồn tại không: *# 67* SĐT #

b - Chuyển cuộc gọi đến khi không muốn trả lời:

Dịch vụ này cho phép thuê bao chuyển hướng cuộc gọi đến số máy của mình sang hệ thống trả lời tự động, lúc này người gọi đến sẽ được nghe Tone bận.

      Khởi động dịch vụ       *26#

      Hủy bỏ dịch vụ       #26#

      Kiểm tra dịch vụ có tồn tại không       *#26

c- Chuyển cuộc gọi đến khi không trả lời (sau khoảng 8 hồi chuông):      

            Dịch vụ này cho phépthuê bao chuyển hướngcuộc gọiđến sốđiện thoại khácđãđược thuê bao càiđặttrước khi thuê baokhông trả lời sau 30 giây (khoảng 8 hồi chuông).

      Khởi động dịch vụ       *61*SĐT#

      Hủy bỏ dịch vụ        #61#

      Kiểm tra SĐT chuyển hướng có tồn tại không     *#61*SĐT#

      Kiểm tra dịch vụ có tồn tại không     *#61# 

d - Chuyển tất cả các cuộc gọi:

Dịch vụ này cho phép thuê bao chuyển ngay các cuộc gọi đến số máy của mình sang số điện thoại khác đã được thuê bao cài đặt trước.

      Khởi động dịch vụ       *22*SĐT#

      Hủy bỏ dịch vụ       #22#

      Kiểm tra SĐT chuyển hướng có tồn tại không     *#22*SĐT#

      Kiểm tra dịch vụ có tồn tại không       *#22#

Cước phí:

 • Cước đăng ký:   Không thu
 • Cước sử dụng:  5.000 đồng/ tháng (Đã có thuế GTGT)

6. Thông báo cuộc gọi đến khi đang đàm thoại

Quý khách thường thực hiện các cuộc gọi đi hay nhận các cuộc gọi đến trên máy điện thoại của mình với thời gian khá lâu, như thế có thể bỏ sót một vài cuộc gọi nào đó đang gọi đến. Để khắc phục tình trạng này hãy sử dụng dịch vụ "Thông báo có cuộc gọi đến khi đang đàm thoại". 

Dịch vụ này giúp quý khách biết có cuộc gọi thứ hai gọi đến cho mình khi mình đang đàm thoại, lúc này Quý khách có thể quyết định chấm dứt cuộc gọi thứ nhất hoặc yêu cầu cuộc gọi thứ nhất tạm chờ để đàm thoại với cuộc gọi thứ hai. 

      Khởi động dịch vụ       * 43 #

      Hủy bỏ dịch vụ             # 43 #

      Kiểm tra dịch vụ có tồn tại không      * # 43 # 

Ví dụ:

Khi  đang đàm thoại với  thuê bao B, nếu có thuê bao C gọi đến quý khách sẽ nghe tín hiệu xen mạch (tút tút).

Nếu muốn hủy bỏ cuộc gọi với B và nhận cuộc gọi C: gác máy, chờ chuông đổ rồi nhấc máy để đàm thoại với C

Nếu muốn giữ cuộc gọi B và đàm thoại với C: yêu cầu B cầm máy chờ, nhấp cần chỉnh lưu, ấn phím 2, lúc này sẽ đàm thoại với C, quý khách có thể trở lại đàm thoại với B bằng cách nhấp cần chỉnh lưu.

Cước phí:

 • Cước đăng ký:   Không thu
 • Cước sử dụng:  5.000 đồng/ tháng (Đã có thuế GTGT)

7. Điện thoại hội nghị

Dịch vụ này cho phép thuê bao đăng ký dịch vụ có thể đàm thoại với hai thuê bao khác nhau trong cùng một thời điểm để cùng trao đổi thông tin.

Giả sử quý khách đang đàm thoại với thuê bao B, để gọi thuê bao C, hãy nhấp cần chỉnh lưu, đợi âm hiệu mời quay số, ấn số gọi thuê bao C ( Giữ thuê bao B và đàm thoại thuê bao C ).

Quý khách có thể luân chuyển nói chuyện với thuê bao B hoặc C bằng cách: nhấp cần chỉnh lưu rồi ấn phím số 2. Để nói chuyện cùng lúc với cả hai thuê bao B và C hãy nhấp cần chỉnh lưu và ấn phím 3. 

Để kết thúc cuộc gọi: Có 3 trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1: Quý khách đang nói chuyện với B, C đang chờ: Nếu B gác máy trước, có thể nói chuyện lại với C bằng cách: Gác máy chờ chuông, khi chuông đổ nhấc máy nói chuyện với C hoặc nhấp cần chỉnh lưu và ấn phím 1. 

Trường hợp 2: Quý khách đang nói chuyện với C, B đang chờ: Nếu C gác máy trước, có thể nói chuyện lại với B bằng cách: Gác máy chờ chuông, khi chuông đổ nhấc máy nói chuyện với B hoặc nhấp cần chỉnh lưu và ấn phím 1.

Trường hợp 3: Ba thuê bao đang nói chuyện, để kết thúc cuộc nói chuyện với B và C, quý khách gác máy, lúc này B và C nghe âm hiệu bận.

Cước phí:

 • Cước đăng ký:   Không thu
 • Cước sử dụng:  5.000 đồng/ tháng (Đã có thuế GTGT)

8. Đường dây nóng

Thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ này, khi nhấc máy cuộc gọi được tự động kết nối đến một số điện thoại do thuê bao cài đặt trước.

Có 2 loại đường dây nóng:

Đường dây nóng có thời gian trễ: Sử dụng dịch vụ này quý khách chỉ cần nhấc máy và sau 5 giây nếu không quay số sẽ được kết nối đến số điện thoại đã cài đặt trước. 

Đường dây nóng không có thời gian trễ: Sử dụng dịch vụ này quý khách chỉ nhấc máy lên và lập tức được kết nối tới số điện thoại đã cài đặt trước.

Dịch vụ này tiện lợi cho thuê bao trong các trường hợp khẩn cấp hoặc cho những người tàn tật không có khả năng quay số, chỉ nhấc máy lên là có thể kết nối ngay với số điện thoại cần gọi đã được cài đặt sẵn.

      Cài đặt dịch vụ      *53*SĐT#

      Hủy bỏ dịch vụ         #53#

      Kiểm tra đường dây nóng nối đến SĐT có tồn tại không      *#53*SĐT#

      Kiểm tra dịch vụ có tồn tại không       *#53#

Cước phí:

 • Cước đăng ký:   Không thu
 • Cước sử dụng:  5.000 đồng/ tháng (Đã có thuế GTGT)

9. Khóa các hướng gọi đi trực tiếp tại Tổng đài

Đăng ký sử dụng dịch vụ này sẽ giúp cho khách hàng khóa các hướng gọi đi như: nội tỉnh, liên tỉnh, quốc tế...mà mình không có nhu cầu sử dụng.

Để sử dụng dịch vụ này khách hàng cần phải đăng ký với Bưu điện, còn việc khai báo sẽ do tổng đài thực hiện.  

Cước phí:

Khóa chiều gọi đi quốc tế

 • Cước đăng ký:  không thu
 • Cước sử dụng: không thu

 

Khóa chiều gọi đi nội tỉnh, liên tỉnh hoặc khóa tất cả các hướng gọi đi

 • Cước đăng ký:  20.000 đồng/tháng (Đã có thuế GTGT)
 • Cước sử dụng: không thu

10. Hạn chế chiều gọi đi bằng mã số

Dịch vụ "Hạn chế chiều gọi đi bằng mã cá nhân" cung cấp cho khách hàng công cụ để chủ động quản lý mức độ sử dụng điện thoại theo yêu cầu của mình.

Sử dụng dịch vụ này, khách hàng có thể ngăn được hướng gọi đi quốc tế, liên tỉnh, di động, 1080, 1088, 171, gọi VNN 1268-1269 bằng mã cá nhân do chính mình cài đặt trên bàn phím máy điện thoại và chỉ có người biết mã số mới có thể mở khoá để thực hiện các cuộc gọi đi đường dài khi có yêu cầu.

Khi đăng ký dịch vụ, Bưu điện sẽ cung cấp cho khách hàng một mã số riêng, khách hàng tự thao tác mở và khóa trên máy điện thoại của mình:

Khóa không gọi đường dài    * 54 #  

Mở để gọiđường dài               # 54 * Mã số #     

Cước phí:

 • Cước đăng ký: 20.000 đồng ( Đã có thuế GTGT)
 • Cước sử dụng: 5.000 đồng  (Đã có thuế GTGT)

 

Khuyến cáo:

-         Điện thoại không mở hướng gọi quốc tế, liên tỉnh vẫn có thể phát sinh cước quốc tế, liên tỉnh thông qua hướng gọi dịch vụ 177,178,179.

-         Dịch vụ "Hạn chế chiều gọi đi dùng mã cá nhân" không ngăn được các cuộc gọi vào hộp thư thông tin giải trí, dịch vụ thông tin giải trí thương mại(1900X), hướng gọi dịch vụ 177,178,179.

-        Giữ bí mật mã số và cài đặt khoá mã số ngay khi kết thúc cuộc gọi


11. Cung cấp tín hiệu đảo cực

Đăng ký sử dụng dịch vụ này sẽ giúp thuê bao chủ gọi nhận được tín hiệu đảo cực khi thuê bao được gọi nhấc máy. Dịch vụ này phục vụ cho việc tính cước của các tổng đài nội bộ ( PABX ) hoặc cho các Cabin điện thoại công cộng.

Cước phí:

 • Cước đăng ký: không thu
 • Cước sử dụng: 20.000 đồng  (Đã có thuế GTGT)

12. Xác định số máy gọi đến

Người đăng ký sử dụng dịch vụ này sẽ biết được các số điện thoại gọi đến cho mình  vào một thời điểm nào đó bằng cách gọi đến  tổng đài 1080 để yêu cầu.

Cước phí:

 • Cước đăng ký:   Không thu
 • Cước sử dụng:  5.000 đồng/ tháng. Cung cấp bằng văn bản 4.000đồng/trang A4

        (Đã có thuế GTGT)


13. Tạo/Tách nhóm thuê bao

Dịch vụ này sử dụng đối với những khách hàng có nhiều số điện thoại riêng lẻ hoặc sử dụng tổng đài nội bộ với nhiều trung kế khác nhau. Khi có cuộc gọi đến, máy chính sẽ đổ chuông và việc đổ chuông sẽ chuyển dần vào các máy khác theo thứ tự ưu tiên do khách hàng đăng ký với Bưu điện.

Đặc điểm:

- Chỉ cần đăng ký và nhớ một số điện thoại trong nhóm làm đại diện.

- Các cuộc gọi đến cùng một lúc sẽ không bị bận khi người gọi đến chỉ nhớ một số điện thoại trong nhóm.

Cước phí:

Tạo nhóm thuê bao:

 • Cước đăng ký:  20.000 đồng/tháng
 • Cước sử dụng: không thu

Tánh nhóm thuê bao:

 • Cước đăng ký:  5.000 đồng
 • Cước sử dụng: không thu

            (Đã có thuế GTGT)


14. Tạm ngưng điện thoại 

Khi Quý khách không có nhu cầu sử dụng điện thoại trong thời gian tối thiểu là 1 tháng và tối đa là 6 tháng có thể đăng ký sử dụng dịch vụ này.

Quý khách có thể đăng ký tạm ngưng một chiều gọi đi (chỉ nghe gọi đến). Trường hợp này chỉ phải trả 50% cước thuê bao hàng tháng.

Nếu quý khách đăng ký tạm ngưng hai chiều ( cả chiều gọi đi và gọi đến) thì không phải trả cước thuê bao hàng tháng trong thời gian tạm ngưng


15. Hiển thị số thuê bao gọi đến

Dịch vụ này giúp quý khách biết được số máy điện thoại gọi đến và các số máy gọi đến này được lưu lại trên máy cuả quý khách. Để sử dụng được dịch vụ này máy điện thoại phải có chức năng hiển thị hoặc bộ hiển thị gắn vào máy.

Cước phí:

 • Cước đăng ký:   Không thu
 • Cước sử dụng:  5.000 đồng/ tháng  (Đã có thuế GTGT)

16. Không hiển thị số chủ gọi

Đăng ký sử dụng dịch vụ "Không hiển thị số chủ gọi", số máy của quý khách sẽ không hiển thị tại thiết bị hiển thị của người nhận cuộc gọi.

Cước phí:

 • Cước đăng ký: 5.000 đồng (Đã có thuế GTGT)
 • Cước sử dụng: không thu

17. Khóa chiều gọi đến

Nếu quý khách không có nhu cầu nhận các cuộc gọi đến có thể sử dụng dịch vụ “ngăn các cuộc gọi đến”. Dịch vụ này giúp quý khách khóa hẳn chiều gọi đến và chỉ thực hiện các cuộc gọi đi từ máy điện thoại của mình.

Cước phí:

 • Cước đăng ký: 20.000 đồng (Đã có thuế GTGT)
 • Cước sử dụng: không thu 

18. Hạn chế số điện thoại gọi đến

Đăng ký sử dụng dịch vụ “hạn chế số điện thoại gọi đến” sẽ giúp cho khách hàng quản lý được các cuộc điện thoại gọi đến cho mình. Khách hàng có thể cho phép hoặc không cho phép bất kỳ số điện thoại nào đó gọi đến bằng cách thao tác trực tiếp tại máy điện thoại.

 Có 2 trường hợp hạn chế số điện thoại gọi đến:

1. Không cho phép các số điện thoại gọi đến máy điện thoại của mình.

Những số máy có trong danh sách không được phép gọi đến sẽ không thể nào thực hiện được cuộc gọi đến cho quý khách.

Quý khách có thể yêu cầu Bưu điện cài giúp hoặc tự thao tác.

a/ Kích hoạt dịch vụ (chỉ cho phép các số máy nằm ngoài danh sách được gọi đến):

                            * 121 #

 Hủy dịch vụ cho tất cả các máy bên ngoài gọi vào:# 121 #

 

b/ Cách cài số điện thoại vào danh sách không cho phép gọi đến:

                   * 120* AA* 0 + mã vùng + Số điện thoại #

 Hủy hết số điện thoại trong danh sách:                           # 112 #

Hủy 1 số điện thoại trong danh sách:                              # 112 * AA #

Trong đó: AA: Số thứ tự từ 00 đến 49.(Danh sách tối đa là 50 số).             

2. Chỉ cho phép một vài số máy điện thoại gọi đến máy điện thoại của mình: 

Những số máy có trong danh sách (do quý khách cài đặt) mới thực hiện được cuộc gọi đến cho máy điện thoại của quý khách. 

Trường hợp này rất thích hợp trong thời gian hội họp... khi quý khách chỉ ưu tiên tiếp nhận cuộc gọi đến từ một vài số máy đặc biệt nào đó.

a/ Kích hoạt dịch vụ (chỉ cho phép các số máy có trong danh sách được gọi đến):  

                          * 111 #

Hủy dịch vụ cho tất cả các máy bên ngoài gọi vào:     # 111 #

 

b/ Cách cài số điện thoại vào danh sách cho phép gọi đến :

                  *112* AA* 0 + Mã vùng + Số điện thoại #

 

Hủy hết số điện thoại trong danh sách                         # 112 #

Hủy 1 số điện thoại trong danh sách                            # 112 * AA #

Trong đó: AA: Số thứ tự từ 00 đến 49.(Danh sách tối đa là 50 số)

Cước phí:

 • Cước đăng ký: 20.000 đồng (Đã có thuế GTGT)
 • Cước sử dụng: không thu 

19. Kết nối và chuyển cuộc gọi

Tại máy đăng ký sử dụng dịch vụ, người sử dụng có thể kết nối 2 máy điện thoại khác đàm thọai với nhau. Sau khi kết nối, máy của người sử dụng dịch vụ sẽ được giải tỏa.

Ví dụ: Thuê bao A có đăng ký sử dụng dịch vụ. A gọi cho B, B nhấc máy. A nhấp cần chỉnh lưu gọi C, C nhấc máy. A gác máy, lúc này B và C được kết nối với nhau.

Cước phí:

 • Cước đăng ký:   Không thu
 • Cước sử dụng:  5.000 đồng/ tháng  (Đã có thuế GTGT)