Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024

 DỊCH VỤ CỐ ĐỊNH VÔ TUYẾN GPHONE

1. Đặc điểm dịch vụ:
Dịch vụ điện thoại Gphone là dịch vụ điện thoại được cung cấp tại các khu vực có sóng của mạng Vinaphone với máy đầu cuối là máy GSM loại để bàn. Thuê bao được sử dụng dịch vụ tại địa chỉ đã đăng ký trong hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ.

2. Các loại hình dịch vụ được cung cấp:
Dịch vụ thoại, nhắn tin ngắn và các dịch vụ cộng thêm như CLIP/CLIR (Hiện số thuê bao chủ gọi/Không hiển thị số thuê bao chủ gọi), CF (chuyển tiếp cuộc gọi), CW (Chờ cuộc gọi), CH (Giữ cuộc gọi).

3. Lợi ích của dịch vụ:
- Đăng ký sử dụng đơn giản, nhanh chóng.
- Là dịch vụ vô tuyến không cần kéo dây nên linh hoạt trong sử dụng, máy điện thoại có thể dịch chuyển một cách linh hoạt, rất thuận tiện khi dùng trong phạm vi gia đình.
- Giá cước hấp dẫn, kinh tế, tiết kiệm chỉ bằng dịch vụ điện thoại cố định hiện tại của VNPT.
- Chất lượng cao, tin cậy và dịch vụ cộng thêm phong phú bên cạnh dịch vụ thoại, khách hàng còn sử dụng các dịch vụ:
    + Nhắn tin ngắn (SMS)
    + Các dịch vụ cộng thêm như: Hiện số thuê bao chủ gọi (CLIP), không hiển thị số thuê bao chủ gọi (CLIR), chuyển tiếp cuộc gọi (CF), chờ cuộc gọi (CW), giữ cuộc gọi (CH),,,

4. Cách cài đặt và sử dụng dịch vụ: 
a/ Dịch vụ thoại :
- Trong nước : gọi đi / đến 
        Nội hạt: Để thực hiện cuộc gọi điện thoại nội hạt,nội tỉnh, khách hàng chỉ cần quay đủ 7 chữ số đăng ký của thuê bao: XXXXXXX (Ví dụ: 3819819)
        Liên tỉnh / liên mạng : 0 + mã vùng/mã mạng + Số ĐT 
- Quốc tế 
        Gọi đi : 00 + mã quốc gia + mã vùng/mã mạng + Số ĐT 
        Gọi đến : ( + ) 84 + mã vùng + Số ĐT 
b/ Nhắn tin ngắn - SMS :
        Cài mã trung tâm nhắn tin : +8491020005 
        Short Message > Message Setting > Message Ceter 
                Số thuê bao nhận tin : 0. mã vùng/mã mạng . Số ĐT 

c/ Hiển thị số chủ gọi / Cấm hiển thị số chủ gọi  - CLIP / CLIR:
Mạng Vinaphone cung cấp 2 cấp độ :
- Cấp độ 1 : do hệ thống quy định, không cần kích hoạt trong máy.
- Cấp độ 2 : Có thể chủ động hiển thị, giấu số cho từng cuộc gọi cụ thể:
        Hiển thị số : * 31 # Số ĐT (Call) 
        Gíâu số :     # 31 # Số ĐT (Call) 

d/ Chuyển cuộc gọi - Call Forwarding:
   Phone Menus > Diverts >
        Divert Always ( chuyển tức thời )       * * 21 * Số ĐT # Call 
        When Busy (chuyển khi máy bận )    * * 67 * Số ĐT # Call 
        No Reply (chuyển khi không trả lời )  * * 61 * Số ĐT # Call 
        Unreachable (không kết nối )             * * 62 * Số ĐT # Call
        Cancel All   ( hủy bỏ )                       # # 002 # Call 
   Số ĐT :  0. mã vùng/mã mạng . Số ĐT

Lưu ý:
- Miễn cước phí nếu chuyển cuộc gọi đến số điện thoại cố định, Gphone của VNPT Lâm Đồng.
- Tính cước như cuộc gọi thông thường nếu chuyển cuộc gọi đến những số khác.

e/ Chờ cuộc gọi - Call Waiting:
Để sử dụng phải kích hoạt dịch vụ :
Cách 1: Vào menu > cài đặt cuộc gọi > chờ cuộc gọi > kích hoạt/hủy
(Menu > Settings > Call Settings > Call Waitng>active)
Cách 2: Thao tác nhanh
        Kích hoạt: * 43 # và bấm phím gọi đi
        Hủy: # 43 #  và bấm phím gọi đi
        Kiểm tra tình trạng: * # 43 # và bấm phím gọi đi. 

f/ Giữ cuộc gọi - Call Hold:
    Được cung cấp sẵn và không cần phải kích hoạt khi sử dụng.

4. Bảng cước phí sử dụng:  trả sau: Áp dụng như điện thoại cố định

I. Phí hòa mạng: 15.000đ/thuê bao.

II. Thiết bị sử dụng: đa dạng, trang bị theo yêu cầu của khách hàng.