Thứ sáu, ngày 24 tháng 05 năm 2024

Quý khách vui lòng gọi điện đến tổng đài kỹ thuật 063.119 để sửa chữa đường truyền Internet, Truyền hình MyTV, Điện thoại cố định trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Hoặc số điện thoại hỗ trợ khách hàng 063.800126.

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp
Báo hỏng máy