Thứ tư, ngày 22 tháng 09 năm 2021

VNPT ký kết hợp tác chiến lược với UBND tỉnh Lâm Đồng

07-01-2015 09:25:32 GMT+7
|

Ngày 21/10, tại văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông và Công nghệ thông tin (CNTT) giữa UBND tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn VNPT giai đoạn 2014 - 2020.

Tại lễ ký kết, các đại biểu đã thông qua dự thảo chương trình hợp tác chiến lược về Viễn thông và CNTT giữa UBND tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn VNPT giai đoạn 2014-2020. Theo đó, chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Lâm Đồng và VNPT sẽ được triển khai  3 lĩnh vực gồm: Xây dựng hạ tầng viễn thông - CNTT và truyền thông nhằm đáp ứng nhu cầu triển khai xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Lâm Đồng trong tiến trình xây dựng chính phủ điện tử; Ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý điều hành của tỉnh; và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực viễn thông - CNTT và truyền thông.Theo Chủ tịch HĐTV VNPT Phạm Long Trận, VNPT sẽ bảo đảm cơ sở hạ tầng mạng thông tin đồng bộ, hiện đại, kết nối liên thông đa chiều cho tất cả các cơ quan Nhà nước, từng bước hoàn thiện chính quyền điện tử của tỉnh Lâm Đồng; triển khai áp dụng các giải pháp kỹ thuật tối ưu nhất, đảm bảo an toàn bảo mật thông tin. Phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực viễn thông - CNTT cho cán bộ các sở, ban, ngành của tỉnh góp phần quan trọng trong việc xây dựng xã hội thông tin, dân chủ, minh bạch.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Tiến đã đánh giá cao sự đóng góp của Tập đoàn VNPT đối với tỉnh Lâm Đồng. Để triển khai có hiệu quả chương trình hợp tác, lãnh đạo tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để tập đoàn VNPT tham gia tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ các dự án ứng dụng viễn thông - CNTT và truyền thông để phục vụ công tác quản lý nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng.

PV

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp
Báo hỏng máy